Broder Branham
Broder Branham

Inte sedan Bibelns dagar har vi fått bevittna något som kan jämföras med Broder
William Marrion Branhams tjänst. Hans förkunnelse korsade både läromässiga och kulturella barriärer allt medan han visade folk vägen bort från människoskapade dogmer och traditioner tillbaka till det ursprungliga Ordet, så som det en gång förkunnades av de apostoliska fäderna.

Den smörjelse som omgav honom och framvisningarna av det övernaturliga som ägde rum under hans livstid identifierar och stadsfäster honom tydligt som en profet ordinerad av Gud. Genom hans förkunnelse så har Guds Ord öppnats upp för oss som aldrig tidigare i historien.
Jesus Kristus blir synlig för oss genom det uppenbarade Ordet.

Många av Broder Branhams predikningar spelades in på ljudband. De är idag tillgängliga för den som vill ta del av Ordet för vår tid genom Guds stadsfästa profet. De har också skrivits av ord för ord och finns tillgängliga i böcker. Ett stort antal av hans predikningar distribueras varje år, på många olika språk runt om i världen.

Sedan 70-talet så har ett drygt hundratal av Broder Branhams predikningar översatts till svenska och tryckts upp i häften som förmedlats till bröder och systrar som önskar komma närmare Jesus Kristus genom att ta del av Guds uppenbarade Ord för vår tid. Ta gärna kontakt om du vill ta del av dem.

I förteckningen nedan kan du se vilka predikningar som översatts till svenska.
Några av dem är även tillgängliga digitalt.
Klicka på PDF för att läsa dem på din dator eller telefon redan idag!

 

PDF
NRSVENSKT TITELENGELSK TITELDATUMPLATS
PDF0001
VAD ÄR TILLDRAGELSEN PÅ BERGETWHAT IS THE ATTRACTION65-0725E
Jeffersonville, Indiana, USA
PDF0002KÄNN DIN TID OCH DESS BUDSKAP
RECOGNIZING YOUR DAY AND IT'S MESSAGE
64-0726M
Jeffersonville, Indiana, USA
0003GUD ÄR SIN EGEN TOLK
GOD IS HIS OWN INTERPRETER
64-0205 E
Bakersfield, California, USA
0004LIKSOM EN ÖRN RIVER UPP SITT BO
THE EAGLE IN HER NEST
57-0705
Chicago, Illinois, USA
0005HERRENS ANDRA TILLKOMMELSETHE SECOND COMING OF THE LORD
57-0417
Jeffersonville, Indiana, USA
PDF0006SATANS EDEN
SATANS EDEN
65-0829E
Jeffersonville, Indiana, USA
0007FÖRENANDETS TID OCH TECKEN
THE SIGN OF THE UNITING TIME
63-0818E
Jeffersonville, Indiana, USA
0008IDENTIFIERAD MED KRISTUS
IDENTIFIED WITH CHRIST
59-1220E
Jeffersonville, Indiana, USA
0009AFTONBUDBÄRAREN
THE EVENING MESSENGER
63-0116E
Mesa, Arizona, USA
0010aUPPENBARELSENBOKENS FÖRSTA KAPITEL - UPPENBARELSEN AV JESUS KRISTUS
THE REVELATION OF JESUS CHRIST
60-1204M
Jeffersonville, Indiana, USA
0010bUPPENBARELSENBOKENS FÖRSTA KAPITEL - PATMOSVISIONEN
THE PATMOS VISION
60-1204EJeffersonville, Indiana, USA
0011DE SJU FÖRSAMLINGSTIDSÅLDRARNA, EFESUS FÖRSAMLINGSTIDSÅLDER
THE EPHESIAN CHURCH AGE
Book
CAB
0012DE SJU FÖRSAMLINGSTIDSÅLDRARNA, SMYRNA FÖRSAMLINGSTIDSÅLDER
THE SMYRNAEUM CHURCH AGE
BookCAB
0013DE SJU FÖRSAMLINGSTIDSÅLDRARNA, PERGAMUS FÖRSAMLINGSTIDSÅLDER
THE PERGAMUM CHURCH AGE
BookCAB
0014DE SJU FÖRSAMLINGSTIDSÅLDRARNA, TYATIRA FÖRSAMLINGSTIDSÅLDER
THYATIRA CHURCH AGE
BookCAB
0015DE SJU FÖRSAMLINGSTIDSÅLDRARNA, SARDES FÖRSAMLINGSTIDSÅLDER
SARDIS CHURCH AGE
Book
CAB
0016DE SJU FÖRSAMLINGSTIDSÅLDRARNA, FILADELFIA FÖRSAMLINGSTIDSÅLDER
PHILADELPHIA CHURCH AGE
BookCAB
0017DE SJU FÖRSAMLINGSTIDSÅLDRARNA, LAODICEA FÖRSAMLINGSTIDSÅLDER
LAODICEA CHURCH AGE
BookCAB
0018NUTIDA HÄNDELSER KLARGÖRES GENOM PROFETIA
MODERN EVENTS ARE MADE CLEAR BY PROPHECY
65-1206E
San Bernardino, California, USA
0019KLYFTAN MELLAN DE SJU FÖRSAMLINGSTIDSÅLDRARNA
THE BREACH BETWEEN THE SEVEN CHURCHY AGES AND THE SEVEN SEALS
63-0317E
Jeffersonville, Indiana, USA
0020GUD GÖMD OCH UPPENBARAD I DET ENKLA
GOD HIDDEN AND REVEALED IN SIMPLICITY
63-0317M
Jeffersonville, Indiana, USA
0021DET FÖRSTA INSEGLET
THE FIRST SEAL
63-0318E
Jeffersonville, Indiana, USA
0022DET ANDRA INSEGLET
THE SECOND SEAL
63-0319E
Jeffersonville, Indiana, USA
0023DET TREDJE INSEGLET
THE THIRD SEAL
63-0320E
Jeffersonville, Indiana, USA
0024DET FJÄRDE INSEGLET
THE FOURTH SEAL
63-0321E
Jeffersonville, Indiana, USA
0025DET FEMTE INSEGLET
THE FIFTH SEAL
63-0322E
Jeffersonville, Indiana, USA
0026DET SJÄTTE INSEGLET
THE SIXTH SEAL
63-0323E
Jeffersonville, Indiana, USA
0027DET SJUNDE INSEGLET
THE SEVENTH SEAL
63-0324E
Jeffersonville, Indiana, USA
0028RÄTTEGÅNGEN
THE TRIAL
64-0419E
Tampa, Florida, USA
0029KOM IHÅG HERREN
REMEMBERING THE LORD
62-1209E
Jeffersonville, Indiana, USA
0030DE SMORDA VID ÄNDENS TID
THE ANOINTED ONES AT THE ENDTIME
65-0725M
Jeffersonville, Indiana, USA
0031DEN ENDA AV GUD FÖRESKRIVNA GUDSTJÄNSTPLATSEN
GOD'S ONLY PROVIDED PLACE OF WORSHIP
65-1128M
Shreveport, Lousiana, USA
0032VARFÖR JAG ÄR EMOT ORGANISERAD RELIGION
WHY I AM AGAINST ORGANIZED RELIGION
62-1111E
Jeffersonville, Indiana, USA
0033NÅDENS BUDSKAP
THE MESSAGE OF GRACE
61-0827M
Jeffersonville, Indiana, USA
PDF0034TJUGONDE ÅRHUNDRADETS PROFET
TWENTIETH CENTURY PROPHETBookBook by Brother Lee Vayle
0035ANDEBEDÖMNING
DISCERNMENT OF SPIRIT
60-0308M
Phoenix, Arizona, USA
0036ATT GÅ UTANFÖR LÄGRET
GOING BEYOND THE CAMP
64-0719E
Jeffersonville, Indiana, USA
0037BASUNHÖGTIDEN
THE FEAST OF THE TRUMPETS
64-0719M
Jeffersonville, Indiana, USA
0038KAMPEN

THE CONTEST
62-1231E
Jeffersonville, Indiana, USA
0039DEN AVIKANDE SÄDEN
THE SEED OF DISCREPANCY
65-0118E
Phoenix, Arizona, USA
0040EN TÄNKANDE MÄNNISKAS FILTER
A THINKING MAN'S FILTER
65-0822E
Jeffersonville, Indiana, USA
0041ANKLAGELSEN
THE INDICTMENT
63-0707M
Jeffersonville, Indiana, USA
PDF0042DEN DAGEN PÅ GOLGATA
THAT DAY ON CALVARY
60-0925M
Jeffersonville, Indiana, USA
0043I HANS NÄRVARO
IN HIS PRESENCE
62-0909E
Jeffersonville, Indiana, USA
0044ÄKTENSKAP OCH SKILLSMÄSSA
MARRIAGE AND DIVORCE
65-0221M
Jeffersonville, Indiana, USA
0045SJÄLAR SOM ÄR I FÅNGENSKAP NU
SOULS THAT ARE IMPRISONED NOW
63-1110M
Jeffersonville, Indiana, USA
0046IDAG ÄR DETTA SKRIFTENS ORD FULLBORDAT
THIS DAY THIS SCRIPTURE IS FULFILLED
65-0219E
Jeffersonville, Indiana, USA
0047DET ÄR SOLUPPGÅNGEN
IT IS THE RISING OF THE SUN
65-0418M
Jeffersonville, Indiana, USA
0048TECKNET
THE TOKEN
63-0901M
Jeffersonville, Indiana, USA
0049ATT VÄLJA EN BRUD
CHOOSING A BRIDE
65-0429E
Los Angeles, California, USA
0050PASSANDE GÅVOR
GOD'S GIFTS ALWAYS FIND THEIR PLACES
63-1222E
Jeffersonville, Indiana, USA
0051VAD SKALL VI GÖRA MED DENNE JESUS SOM KALLAS KRISTUS?
WHAT SHALL WE DO WITH THIS JESUS CALLED CHRIST
64-0126E
Phoenix, Arizona, USA
0052LEDARSKAP
LEADERSHIP
65-1207E
Covina, California, USA
0053ENHET
ONENESS
62-0211M
Jeffersonville, Indiana, USA
PDF0054DEN HIMMELSKA BRUDGUMMENS OCH DEN JORDISKA BRUDENS FRAMTIDA HEM
THE FUTURE HOME OF THE HEAVENLY BRIDEGROOM AND THE EARTLY BRIDE
64-0802M
Jeffersonville, Indiana, USA
0055VEM ÄR DENNE MELKISEDEK?
WHO IS THIS MELSHISEDEK?
65-0221E
Jeffersonville, Indiana, USA
0056EN FULLKOMLIG MÄNNISKAS GESTALT
STATURE OF A PERFECT MAN
62-1014M
Jeffersonville, Indiana, USA
0057DU MÅSTE BLI FÖDD PÅ NYTT
YOU MUST BE BORNED AGAIN
61-1231M
Jeffersonville, Indiana, USA
0058GUDOMEN FÖRKLARAD
THE GODHEAD EXPLAINED
61-0425M
Chicago, Illinois, USA

0059UTHÅLLIGHET
PERSEVERANCE
62-0218M
Jeffersonville, Indiana, USA
0060VEM SÄGER NI ATT DENNE ÄR?
WHO DO YOU SAY THIS IS?
64-1227M
Phoenix, Arizona, USA
0061BARA EN GÅNG TILL, HERRE
JUST ONCE MORE, LORD
63-1201E
Shreveport, Lousiana, USA
0062TIO JUNGFRUR OCH 144 000
TEN VIRGINS AND 144 000
60-1211M
Jeffersonville, Indiana, USA
0063AVTÄCKANDET AV GUD
THE UNVEILING OF GOD
64-0614M
Jeffersonville, Indiana, USA
0064FÖRSAMLINGSORDNING
CHURCH-ORDER
63-1226E
Jeffersonville, Indiana, USA
0065PÅ EN SNÖVIT DUVAS VINGAR
ON THE WINGS OF A SNOW-WHITE DOVE
65-1128E
Shreveport, Lousiana, USA
0066DET STÖRSTA FÄLTSLAGET SOM NÅGONSIN UTKÄMPATS
THE GREATEST BATTLE EVER FOUGHT
62-0311M
Jeffersonville, Indiana, USA
0067KRISTI BRUDS OSYNLIGA FÖRENING
INVISIBLE UNION OF THE BRIDE OF CHRIST
65-1125E
Shreveport, Lousiana, USA
0068DET TALADE ORDET ÄR DEN URSPRUNGLIGA SÄDEN (A)
THE SPOKEN WORD IS THE ORIGINAL SEED
62-0318M
Jeffersonville, Indiana, USA
0069DET TALADE ORDET ÄR DEN URSPRUNGLIGA SÄDEN (B)
THE SPOKEN WORD IS THE ORIGINAL SEED
62-0318M
Jeffersonville, Indiana, USA
0070NATTVARDEN
COMMUNION
62-0204E
Jeffersonville, Indiana, USA
0071NATTVARDEN
COMMUNION
65-1212E
Jeffersonville, Indiana, USA
PDF0072ATT KALLA JESUS PÅ SCENEN
CALLING JESUS ON THE SCENE
63-0804E
Chicago, Illinois, USA
0073DET ALLTID NÄRVARANDE VATTNET FRÅN KLIPPAN
THE EVER-PRESENT WATER FROM THE ROCK
61-0723M
Jeffersonville, Indiana, USA
0074DENNA ONDA TIDSÅLDERS GUD
THE GOD OF THIS EVIL AGE
65-0801M
Jeffersonville, Indiana, USA
0075KRISTUS ÄR GUDS UPPENBARADE HEMLIGHET
CHRIST IS THE MYSTERY OF GOD REVEALED
63-0728M
Jeffersonville, Indiana, USA
0076UPPRYCKELSEN
THE RAPTURE
65-1204E
Yuma, Arizona, USA
0077FULLKOMLIG TRO
PERFECT FAITH
63-0825E
Jeffersonville, Indiana, USA
0078KONFLIKTEN MELLAN GUD OCH SATAN
CONFLICT BETWEEN GOD AND SATAN
62-0531E
Clarksville, Indiana, USA
0079EFESIERBREVET, EN PARALLELL TILL JOSUA BOK
EPHESIANS PARALLELS JOSHUA
60-0515E
Jeffersonville, Indiana, USA
0080RESTAURATIONEN AV BRUDETRÄDET
RESTORATION OF THE BRIDE THREE
62-0422M
Jeffersonville, Indiana, USA
0081GUDS UPPENBARADE SÖNER, BARNASKAP
MANIFESTED SONS OF GOD - ADOPTION OR MANIFESTED SONS
60-0518E
Jeffersonville, Indiana, USA
0082STÄLLNINGEN I KRISTUS, BARNASKAP
POSITION IN CHRIST - PREDESTINATED MYSTERY OF HIS WILL
60-0522M
Jeffersonville, Indiana, USA
0083FÖRÄNDRAR GUD NÅGON GÅNG SIN MENING OM SITT ORD?
DOES GOD EVER CHANGE HIS MIND ABOUT HIS WORD
65-0418E
Jeffersonville, Indiana, USA
0084ÄR DETTA TECKNET PÅ ÄNDEN, MIN HERRE?
IS THIS THE SIGN OF THE END, SIR
62-1230E
Jeffersonville, Indiana, USA
0085GUD BEVISAR SITT ORD
PROVING HIS WORD
64-0816
Jeffersonville, Indiana, USA
PDF
0086VARFÖR KASTAS FOLK HIT OCH DIT?
WHY ARE PEOPLE SO TOSSED ABOUT
56-0101
Jeffersonville, Indiana, USA
0087KRISTUS ÄR UPPENBARAD I SITT EGET ORD
CHRIST IS REVEALED IN HIS OWN WORD
65-0822M
Jeffersonville, Indiana, USA
0088ORMENS SÄD
THE SERPENT'S SEED
58-0928E
Jeffersonville, Indiana, USA
0089DET ÄR EN MAN HÄR SOM KAN SLÅ PÅ LJUSET.
THERE IS A MAN HERE THAT CAN TURN ON THE LIGHT
63-1229M
Jeffersonville, Indiana, USA
0090OCH VET DET INTE
KNOWETH IT NOT
65-0815M
Jeffersonville, Indiana, USA
0091FÖRVANDLINGENS KRAFT
POWER OF TRANSFORMATION
65-1031M
Prescott, Arizona, USA
0092SÄDEN ÄR INTE ARVINGE MED AGNARNA
SEED NOT HEIR WITH SHUCK
65-0218
Jeffersonville, Indiana, USA
0093DESPERATION
DESPERATION
63-0901E
Jeffersonville, Indiana, USA
0094SE HÄN MOT JESUS
LOOK AWAY TO JESUS
63-1229E
Jeffersonville, Indiana, USA
0095TRE SLAGS TROENDE
THREE KINDS OF BELIEVERS
63-1124E
Jeffersonville, Indiana, USA
0096JESUS KRISTUS DEN SAMME I GÅR, I DAG OCH I EVIGHET
JESUS CHRIST THE SAME YESTERDAY, AND TODAY AND FOREVER
63-0604
Tucson, Arizona, USA
0097DEN TREDJE UTVANDRINGEN
THE THIRD EXODUS 63-0630M
Jeffersonville, Indiana, USA
0098VISDOM KONTRA TRO
WISDOM VERSUS FAITH
62-0401
Jeffersonville, Indiana, USA
PDF0099TING SOM KOMMA SKALL
THINGS THAT ARE TO BE
65-1205
Rialto, California
0100DET ABSOLUTA
THE ABSOLUTE
62-1230M
Jeffersonville, Indiana, USA
0101FEM AVGÖRANDE KÄNNETECKEN
FIVE IDENTIFICATIONS OF THE TRUE CHURCH OF THE LIVING GOD
60-0911E
Jeffersonville, Indiana, USA
0102ÄR DITT LIV EVANGELIET VÄRDIGT?
IS YOUR LIFE WORTHY OF THE GOSPEL?
63-0630E
Jeffersonville, Indiana, USA
0103JEHOVA JIREH 1
JEHOVAH JIREH 1
62-0705E
Grass Valley, California, USA
0104JEHOVA JIREH 2
JEHOVAH JIREH 2
62-0706
Grass Valley, California, USA
0105JEHOVA JIREH 3
JEHOVAH JIREH 3
62-0707
Grass Valley, California, USA
0106HEBRÉERBREVET KAPITEL 1
HEBREWS, CHAPTER ONE
57-0821Jeffersonville, Indiana, USA
0107HEBRÉERBREVET KAPITEL 2 DEL 1-3
HEBREWS, CHAPTER TWO #1-3
57-0825M
57-0825E
57-0828
Jeffersonville, Indiana, USA
0108HEBRÉERBREVET KAPITEL 3
HEBREWS, CHAPTER THREE
57-0809E
Jeffersonville, Indiana, USA
0109HEBRÉERBREVET KAPITEL 4
HEBREWS, CHAPTER FOUR
57-0908M
Jeffersonville, Indiana, USA
0110HEBRÉERBREVET KAPITEL 5 OCH 6 DEL 1
HEBREWS, CHAPTER FIVE AND SIX #1
57-0908E
Jeffersonville, Indiana, USA
0111HEBRÉERBREVET KAPITEL 6 DEL 2
HEBREWS, CHAPTER SIX #2
57-0915M
Jeffersonville, Indiana, USA
0112HEBRÉERBREVET KAPITEL 6 DEL 3
HEBREWS, CHAPTER SIX #3
57-0915E
Jeffersonville, Indiana, USA
0113HEBRÉERBREVET KAPITEL 7 DEL 1
HEBREWS, CHAPTER SEVEN #1
57-0915E
Jeffersonville, Indiana, USA
0114HEBRÉERBREVET KAPITEL 7 DEL 2
HEBREWS, CHAPTER SEVEN #2
57-0922E
Jeffersonville, Indiana, USA
0115BREVET TILL HEBRÉERNA - FRÅGOR OCH SVAR DEL 1

QA HEBREWS PART 1
57-0925E
Jeffersonville, Indiana, USA
0116BREVET TILL HEBRÉERNA - FRÅGOR OCH SVAR DEL 2

QA HEBREWS PART 2
57-1002
Jeffersonville, Indiana, USA
0117BREVET TILL HEBRÉERNA - FRÅGOR OCH SVAR DEL 3
QA HEBREWS, PART3
57-1006
Jeffersonville, Indiana, USA
PDF0118DEN ANNALKANDE STORMEN
THE ONCOMING STORM
60-0229
Phoenix, Arizona, USA
0019FRÅGOR OCH SVAR ANGÅENDE INSEGLEN
QUESTIONS AND ANSWERS ON THE SEALS
63-0324
Jeffersonville, Indiana, USA
0120NÅDENS OCH DOMENS TRON
REVELATION CHAPTER FOUR, PART 3 (THRONE OF MERCY AND JUDGMENT)
61-0108
Jeffersonville, Indiana, USA
0121JOHANNES UPPENBARELSE KAPITEL 5, DEL 1
REVELATION CHAPTER FIVE, PART 1
61-0611
Jeffersonville, Indiana, USA
0122JOHANNES UPPENBARELSE KAPITEL 5, DEL 2
REVELATION CHAPTER FIVE, PART 2
61-0618
Jeffersonville, Indiana, USA
PDF0123GÄRNINGAR ÄR UTTRYCKT TROWORKS IS FAITH EXPRESSED65-1126Shreveport, Lousiana, USA
PDF0124VARFÖR ÄR VI INTE ETT ORGANISERAT KYRKOSAMFUND?WHY ARE WE NOT A DENOMINATION?58-0927Jeffersonville, Indiana, USA
PDF0125DANIELS 70 VECKOR, DEL 1GABRIEL'S INSTRUCTION TO DANIEL61-0730EJeffersonville, Indiana, USA
PDF0126DANIELS 70 VECKOR, DEL 2THE SIXFOLD PURPOSE OF GABRIELS VISIT TO DANIEL61-0730MJeffersonville, Indiana, USA
PDF0127DANIELS 70 VECKOR DEL 3THE SEVENTIETH WEEK OF DANIEL61-0806Jeffersonville, Indiana, USA
PDF0128ATTITYD OCH VEM ÄR GUDATTITUDE AND WHO IS GOD?50-0815ECleveland, Ohio, USA
PDF0129FULLKOMLIG STYRKA I FULLKOMLIG SVAGHETPERFECT STRENGTH BY PERFECT WEAKNESS61-1119MJeffersonville, Indiana, USA
PDF0130GUDS IDENTIFIERADE MÄSTERVERKTHE MASTERPIECE64-1205Jeffersonville, Indiana, USA
PDF0131LEDD AV ANDENLED BY THE SPIRIT50-0715Minneapolis Minnesota USA
PDF0132NEDRÄKNINGENCOUNTDOWN64-0209Bakersfield California USA
PDF0133VARFÖR LILLA BETLEHEM?WHY LITTLE BETLEHEM63-1214Phoenix, Arizona, USA
0134VILKET HUS VILL NI BYGGA ÅT MIG?WHAT HOUSE WILL YOU BUILD ME65-1121Tucson, Arizona, USA
0135VARFÖR VI INTE ÄR ETT ORGANISERAT KYRKOSAMFUND (UTDRAG)WHY WE ARE NOT A DENOMINATION58-0927EJeffersonville, Indiana, USA
0136MITT MÖTE MED HERRENS ÄNGEL, DEL 1Sverige, 1950
0137MITT MÖTE MED HERRENS ÄNGEL, DEL 2Sverige, 1950
0138HUR HERREN KALLADE WILLIAM MARRION BRANHAM, DEL 1Från mötena i Skandinavien 1950
0139HUR HERREN KALLADE WILLIAM MARRION BRANHAM, DEL 2Från mötena i Skandinavien 1950
0140HUR HERREN KALLADE WILLIAM MARRION BRANHAM, DEL 3Från mötena i Skandinavien 1950

ScreenClip